Kes me oleme

Vabatahtlikud, kes hoolivad oma laste tulevikust . Hindame mitmekeelsust ja multikultuursust. Võitleme ühiskonna segregatsiooni vähendamise eest, edendades erinevate keelekümblusprogramme.

Liit oli registreeritud 07. detsembril 2004.a. Meiega liituvad need, kelle laste koolitee on veel ees ning liidust lahkuvad need, kelle lapsed on juba kooli lõpetanud. Tänapäeval pole vajadust aktiivselt propageerida keelekümblust, kuid programm vajab jätkuvalt lastevanemate toetust.

KLL põhieesmärk on laiendada oma tegevust nii, et toetada ja edendada mitte ainult ühesuunalist, vaid ka kahesuunalist keelekümblust, kaasates eesti kodukeelega lapsevanemaid ja pakkudes nende lastele selle programmi eeliseid.

Mida saavutas Liit aastast 2004.

KLL on aktiivselt tegelenud keelekümblusprogrammi puudutava info levitamisega, mille tulemusel tõusis huvi keelekümblusklasside ja rühmade vastu. Koolid ja lasteaiad hakkasid avama rohkem vastavaid klasse ja rühmi.

KLL tegevuse tulemuseks on see, et täiskeelekümblusprogrammide lõpetajate kooli lõputunnistusel on kirjas “õppekeel - eesti keel”.

Pidevalt on kasvanud liidu liikmete arv.

Igaaastaselt on korraldatud lastevanemate konverentsid.


Mõned teostatud projektid

Lastevanemate suvekool - suvelaager, kus osalesid nii lapsevanemad, kui ka lapsed. On toimunud 12 korda. Suvekoolis oli lapsevanematel võimalus saada vastused oma küsimustele otse psühholoogide, õpetajate ning Haridusministeeriumi esindajate käest.

Lastevanemate ajaleht - ilmus mitu aastat järjest ja oli populaarne nii lapsevanemate, kui ka pedagoogide seas.

Erinevad reklaamprojektid filmid, posterid, voldikud.

Mitu aastat on kestnud projekt “stipendium lemmikõpetajale”

Kogemuse vahetus teiste riikidega - on toimunud õppereisid Helsingisse, Kanadasse, Läti, Barcelonasse, Leetu jm.

Курсы изучения эстонского языка по методу погружения для родителей.

«Школа активного родителя».